Tudományos
vizsgálatok

A modern régészet már elképzelhetetlen természettudományos vizsgálatok nélkül, ezek bizonyos esetekben több történeti adatot szolgáltatnak, mint a terepen rögzített megfigyelések. A laboratóriumi technológiával végzett vizsgálatok értékes információval szolgálnak a régmúlt emberének életéről.

Tudományos, kutatási tevékenységünk során több szakmai szereplővel is állandó munkakapcsolatot tartunk fenn Európa szerte. Az így kialakult professzionális közösség garanciát nyújt a régészeti feltárás során nyert információk többszempontú, korszerű kiértékelésére.

Nemzetközi együttműködési és
kapcsolatrendszerünket kihasználva partnereinknek
a lehető legkedvezőbb feltételekkel tudományos
szolgáltatásokat menedzselünk.

Tudományos
vizsgálatok

Metallurgiai Metallurgiai (XRF) vizsgálat
Összetétel és ötvözetelemző módszer, amely képes segédgáz vagy vákuum nélkül, röntgensugár segítségével, gyors és pontos fémösszetétel elemzésre.
Köeszköz és nyersanyag Kőeszköz és nyersanyag vizsgálat A kőeszközök elemzése során a megmunkálás technikáját, a felhasználás módját és az eszközök kőnyersanyagát vizsgáljuk. A kőnyersanyag eredeti előfordulási helye kirajzolja azokat a kapcsolatrendszereket, melyek döntő részben az őskor folyamán jellemezték a korabeli társadalmakat. környezetrekonstrukció Környezetrekonstrukciós és pollen vizsgálat A környezetrekonstrukciós vizsgálat során fúrásokkal, mintavétellel rekonstruáljuk az eredeti természeti környezetet. Archaeobotanikai vizsgálat Archaeobotanikai vizsgálat
Mag- és termésgyűjteményünk Európa valamennyi fontosabb növényfajának diaspóráit tartalmazza.
Archeozoológiai vizsgálat Archeozoológiai vizsgálat A vizsgálat során állatmaradványok meghatározása, elemzése és sokoldalú értelmezése történik. A csontanyag pontos meghatározásán felül adatokat kapunk az ember és a vele kapcsolatba került állatok viszonyáról, a táplálkozási szokásokról és kulturális sajátosságokról. Kerámia vizsgálat Kerámia vizsgálat
A petrográfiai vizsgálat során a kerámiából készített vékony csiszolatot polarizációs mikroszkóppal elemezzük. A fizikai tulajdonságok meghatározásából történeti jelentőségű információk is nyerhetők.
Dendrokronológiai vizsgálat Dendrokronológiai vizsgálat Kormeghatározási módszer, amely a fák gyűrűs szerkezetének vizsgálatával hosszú távon képes abszolút dátumozást biztosítani, egy év pontossággal. Régészeti antropológiai vizsgálat Régészeti antropológiai vizsgálat A régészeti antropológiai vizsgálat célja a régen élt népcsoportok embertani arculatának megvilágítása, az egykori életjelenségek leírása. 14C szénizotópos kormeghatározás 14C szénizotópos kormeghatározás Radiometriai módszer szerves anyagok korának meghatározására. Archaeogenetikai vizsgálat Archaeogenetikai vizsgálat Módszer régészeti korú csontvázakból történő örökítőanyag nyerésére és szigorúan vett tudományos értelmezésére.

További
szakterületek

Tudományos Terepi
régészet
Lelőhely diag Lelőhely diagnosztika,
geofizika
3D 3D
technológia
Restaurálás Restaurálás
és utómunka
Kulturális Kulturális
szolgáltatások