„Terme degli stucchi dipinti” római villánál végzett geofizikai felmérések

A Tor Vergata városrészén fekvő „Terme degli stucchi dipinti” római villát 2014-2017 között tárták fel a Tor Vergata Egyetem munkatársai.

A kutatás helyszínei: északkeletre található az 1. számú terület, délnyugatra a 2. számú terület.

 

A 2019 októberében elvégzett kutatás célja elsősorban módszertani jellegű volt, több szempontból is. Egyrészt célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy egy korábban intenzíven feltárt régészeti lelőhelyen milyen módon tudják a használt módszerek a régészeti vizsgálatot kiegészíteni, másrészt annak összehasonlítását is el kívántuk végezni, hogy mennyire különbözik a módszerek hatékonysága a korábban bolygatott, illetve földmunkákkal nem érintett területen.

Magnetométeres felmérést összesen 41.533 m2-en végeztünk, földradaros felmérést 4.256 m2-en, és 7.180 m2-en talajellenás mérést.

A leginkább használható eredményeket a magnetométeres méréssel lehetett gyűjteni: a bolygatatlan 2. területen számtalan adatot sikerült szerezni, csak éppen a mérés során általánosan használt ± 10 nT felbontás helyett annak többszörösére, ±200-300 nT értékeken ábrázolva a mérési eredményeket. Ebben a mérési tartományban korábban ismeretlen paleocsatornákat, római utat, épületeket, beásásokat, mezőgazdasági tájelemeket lehetett azonosítani a területen.

 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Marcella Pisaninak, Giulia Rocconak, és munkatársaiknak, hogy vendégül láttak minket, és mindenben segítették a terepi mérést.

[wp1s id=”1762″]

Comments are closed