Tevékenységünk a terepi régészeti munkák széles spektrumát öleli fel. A régészeti lelőhely feltárási munkáinak ellátásáról teljes körűen gondoskodunk az adott korszakot és területet ismerő régész irányításával: gépi és kézi földmunka, régészeti bontómunka, terepi adatrögzítés, geodéziai-térinformatikai felmérések.

Lelőhely diagnosztika,
geofizika

A régészeti lelőhelyek nem roncsoló, a jelenségek bolygatása nélkül végzett vizsgálata folyamatosan növekvő részét képezi a régészeti kutatás eszközpalettájának. Ennek segítségével viszonylag gyorsan, ásatás nélkül tudunk információkhoz jutni a felszín alatti régészeti jelenségekről. A régészeti geofizikai módszerek használata jelentős mértékben segítheti a célzott és hatékony régészeti beavatkozást és a költségek tervezését, tehát minden olyan esetben javasolt a használatuk, ahol a beavatkozást megelőzően információkra van szükség a felszín alatti jelenségekről. 

Terepi régészet

A több mint 10 éves szakmai tevékenységünk a terepi régészeti munkák széles spektrumát öleli fel. Amelynek során nem csak a hazánkban folytatott városi -, barnamezős – és zöldmezős beruházások területén, hanem nemzetközi színtéren is tapasztalatot szereztünk, ezáltal megismerve az európai régió több országának ásatási protokollját is.

A régészeti lelőhely feltárási munkáinak ellátásáról teljes körűen gondoskodunk az adott korszakot és területet ismerő régész szakembereink irányításával. Cégünk minden típusú régészeti feladatellátást elvégez, így a régészeti szakfelügyletet, próbafeltárást, gépi és kézi földmunkát, régészeti bontómunkát, terepi adatrögzítést és geodéziai-térinformatikai felméréseket egyaránt.

2015-ben a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások elvégzésre szereztünk akkreditációt, amely Magyarország egész területére érvényes. Magyar területen a terepi dokumentálás a mindenkor hatályos dokumentációs protokoll szerint történik.

Tanúsítványok

Hiszünk benne, hogy ez a komplexitás a munkavégzést költség- és időhatékonnyá teszi, miközben a szakmai követelményeknek is maradéktalanul megfelelünk. ISO 9001, 14001, 18001 tanúsítványaink előírásai szerint a régészeti feladatellátás minden folyamatát gondosan megtervezzük és nyomon követjük.

Geodézia és
térinformatika

A geodéziai feladatokat Leica TS12 mérőállomással végezzük, elsősorban fedett területen (erdő, városi környezet, csarnok). Automata, prizmakövetős Total Station berendezésünk a néhány mm-es mérési pontossággal, és akár 4 pont/másodperc rögzítési sebességgel alkalmas az objektumok valós időben, terepen történő modellezésére is.

A terepi geodézia elvégzése után, vagy azzal párhuzamosan a lelőhely teljes anyagát adatbázisban rögzítjük a teljeskörű térinformatikai feldolgozás érdekében.

A terepi geodéziai és térinformatikai feladatokat okleveles geodéta és térinformatikai mérnök munkatársaink végzik. GIS specialistáink a régészeti kutatások geodéziai támogatását biztosítják. 

Ez többek között a következőket foglalja magában: feltárt vagy vizsgált objektumok helyének nagy pontosságú bemérése, a kitermelt földtömeg számítása, a feltárandó terület modellezése, a terület határ és töréspontjainak kitűzése, jegyzőkönyvek, topográfiai térképek készítése. A méréseket nagypontosságú RTK GPS segítségével végezzük. Javad Triumph-1 GNSS, Satlab SL800 mérőeszközünk a klasszikus GPS jelek vétele mellett a Glonass, Galileo rendszer jeleinek vételére is alkalmas, ezért pontosabb helymeghatározást és stabilabb rendelkezésre állási időt tesz lehetővé.

Légi felderítés

A drónpilóta jogosítvánnyal rendelkező munkatársaink segítségével a régészeti lelőhely kutatási céllal régóta végzünk légi felderítést. A légifotó alkalmas lehet nyomvonalak feltérképezésére és bizonyos régészeti jelenségek – sáncok, árkok, falazott építmények, időnként sírok – azonosítására. A felderítés mellett a régészeti feltárások és örökségvédelmi helyszínek (épített és nem épített elemeinek) monitorozását, térképészeti pontosságú fényképes dokumentálását is el tudjuk végezni az RTK GPS eszközzel rendelkező drónjainkkal.

Régészeti
feldolgozás

A régészeti lelőhelyen végzett munka nem ér végett az ásatások befejeztével. A terepi dokumentáció szöveges, képi és térképi elemeit számítógépen rögzítjük, digitalizáljuk. Ezek összességéből készül el az a lent említett adatbázis amelynek elkészítésével és a későbbi kutatás számára közérthetően elérhetővé tett információkat a társadalommal is megoszthatóvá teszünk.

A rendszerezett információkat relációs adatbázisba töltjük fel. A feltöltendő adatbázisok és a térinformatikai (GIS) rendszerek megválasztását mindig a megrendelő igényeihez és az adott ország örökségvédelmi intézményeinek hatályos elvárásaihoz igazítjuk.

További
szakterületek