Terepi régészet

Tevékenységünk a terepi régészeti munkák széles spektrumát öleli fel. A régészeti lelőhely feltárási munkáinak ellátásáról teljes körűen gondoskodunk az adott korszakot és területet ismerő régész irányításával: gépi és kézi földmunka, régészeti bontómunka, terepi adatrögzítés, geodéziai-térinformatikai felmérések.

Lelőhely diagnosztika,
geofizika

A régészeti lelőhelyek nem roncsoló, a jelenségek bolygatása nélkül végzett vizsgálata folyamatosan növekvő részét képezi a régészeti kutatás eszközpalettájának. Ennek segítségével viszonylag gyorsan, ásatás nélkül tudunk információkhoz jutni a felszín alatti régészeti jelenségekről. A régészeti geofizikai módszerek használata jelentős mértékben segítheti a célzott és hatékony régészeti beavatkozást és a költségek tervezését, tehát minden olyan esetben javasolt a használatuk, ahol a beavatkozást megelőzően információkra van szükség a felszín alatti jelenségekről. 

Terepi régészet

A több mint 10 éves szakmai tevékenységünk a terepi régészeti munkák széles spektrumát öleli fel. Amelynek során nem csak a hazánkban folytatott városi -, barnamezős – és zöldmezős beruházások területén, hanem nemzetközi színtéren is tapasztalatot szereztünk, ezáltal megismerve az európai régió több országának ásatási protokollját is.

A régészeti lelőhely feltárási munkáinak ellátásáról teljes körűen gondoskodunk az adott korszakot és területet ismerő régész szakembereink irányításával. Cégünk minden típusú régészeti feladatellátást elvégez, így a régészeti szakfelügyletet, próbafeltárást, gépi és kézi földmunkát, régészeti bontómunkát, terepi adatrögzítést és geodéziai-térinformatikai felméréseket egyaránt.

2015-ben a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások elvégzésre szereztünk akkreditációt, amely Magyarország egész területére érvényes. Magyar területen a terepi dokumentálás a mindenkor hatályos dokumentációs protokoll szerint történik.

Tisztítsd meg!

Tanúsítványok

Hiszünk benne, hogy ez a komplexitás a munkavégzést költség- és időhatékonnyá teszi, miközben a szakmai követelményeknek is maradéktalanul megfelelünk. ISO 9001, 14001, 18001 tanúsítványaink előírásai szerint a régészeti feladatellátás minden folyamatát gondosan megtervezzük és nyomon követjük.

Geodézia és
térinformatika

A geodéziai feladatokat Leica TS12 mérőállomással végezzük, elsősorban fedett területen (erdő, városi környezet, csarnok). Automata, prizmakövetős Total Station berendezésünk a néhány mm-es mérési pontossággal, és akár 4 pont/másodperc rögzítési sebességgel alkalmas az objektumok valós időben, terepen történő modellezésére is.

A terepi geodézia elvégzése után, vagy azzal párhuzamosan a lelőhely teljes anyagát adatbázisban rögzítjük a teljeskörű térinformatikai feldolgozás érdekében.

A terepi geodéziai és térinformatikai feladatokat okleveles geodéta és térinformatikai mérnök munkatársaink végzik. GIS specialistáink a régészeti kutatások geodéziai támogatását biztosítják. 

Ez többek között a következőket foglalja magában: feltárt vagy vizsgált objektumok helyének nagy pontosságú bemérése, a kitermelt földtömeg számítása, a feltárandó terület modellezése, a terület határ és töréspontjainak kitűzése, jegyzőkönyvek, topográfiai térképek készítése. A méréseket nagypontosságú RTK GPS segítségével végezzük. Javad Triumph-1 GNSS, Satlab SL800 mérőeszközünk a klasszikus GPS jelek vétele mellett a Glonass, Galileo rendszer jeleinek vételére is alkalmas, ezért pontosabb helymeghatározást és stabilabb rendelkezésre állási időt tesz lehetővé.

Légi felderítés

A drónpilóta jogosítvánnyal rendelkező munkatársaink segítségével a régészeti lelőhely kutatási céllal régóta végzünk légi felderítést. A légifotó alkalmas lehet nyomvonalak feltérképezésére és bizonyos régészeti jelenségek – sáncok, árkok, falazott építmények, időnként sírok – azonosítására. A felderítés mellett a régészeti feltárások és örökségvédelmi helyszínek (épített és nem épített elemeinek) monitorozását, térképészeti pontosságú fényképes dokumentálását is el tudjuk végezni az RTK GPS eszközzel rendelkező drónjainkkal.

Régészeti
feldolgozás

A régészeti lelőhelyen végzett munka nem ér végett az ásatások befejeztével. A terepi dokumentáció szöveges, képi és térképi elemeit számítógépen rögzítjük, digitalizáljuk. Ezek összességéből készül el az a lent említett adatbázis amelynek elkészítésével és a későbbi kutatás számára közérthetően elérhetővé tett információkat a társadalommal is megoszthatóvá teszünk.

A rendszerezett információkat relációs adatbázisba töltjük fel. A feltöltendő adatbázisok és a térinformatikai (GIS) rendszerek megválasztását mindig a megrendelő igényeihez és az adott ország örökségvédelmi intézményeinek hatályos elvárásaihoz igazítjuk.

További
szakterületek

Lelőhely diag Lelőhely diagnosztika,
geofizika
3D 3D
technológia
Restaurálás Restaurálás
és utómunka
Kulturális Kulturális
szolgáltatások
Tudományos Tudományos
vizsgálat