Tudományos vizsgálat

A modern régészet már elképzelhetetlen természettudományos vizsgálatok nélkül, ezek bizonyos esetekben több történeti adatot szolgáltatnak, mint a terepen rögzített megfigyelések. A laboratóriumi technológiával végzett vizsgálatok értékes információval szolgálnak a régmúlt emberének életéről.

Tudományos, kutatási tevékenységünk során több szakmai szereplővel is állandó munkakapcsolatot tartunk fenn Európa szerte. Az így kialakult professzionális közösség garanciát nyújt a régészeti feltárás során nyert információk többszempontú, korszerű kiértékelésére.

Nemzetközi együttműködési és kapcsolatrendszerünket kihasználva partnereinknek  a lehető legkedvezőbb feltételekkel tudományos szolgáltatásokat menedzselünk.

Metallurgiai (XRF) vizsgálat

Összetétel és ötvözetelemző módszer, amely képes segédgáz vagy vákuum nélkül, röntgensugár segítségével, gyors és pontos fémösszetétel elemzésre.

Kőeszköz és nyersanyag vizsgálat

A kőeszközök elemzése során a megmunkálás technikáját, a felhasználás módját és az eszközök kőnyersanyagát vizsgáljuk. A kőnyersanyag eredeti előfordulási helye kirajzolja azokat a kapcsolatrendszereket, melyek döntő részben az őskor folyamán jellemezték a korabeli társadalmakat.

Környezetrekonstrukciós és pollen vizsgálat

A környezetrekonstrukciós vizsgálat során fúrásokkal, mintavétellel rekonstruáljuk az eredeti természeti környezetet.

Archaeobotanikai vizsgálat

Mag- és termésgyűjteményünk Európa valamennyi fontosabb növényfajának diaspóráit tartalmazza.

Archeozoológiai vizsgálat

A vizsgálat során állatmaradványok meghatározása, elemzése és sokoldalú értelmezése történik. A csontanyag pontos meghatározásán felül adatokat kapunk az ember és a vele kapcsolatba került állatok viszonyáról, a táplálkozási szokásokról és kulturális sajátosságokról.

Kerámia vizsgálat

A petrográfiai vizsgálat során a kerámiából készített vékony csiszolatot polarizációs mikroszkóppal elemezzük. A fizikai tulajdonságok meghatározásából történeti jelentőségű információk is nyerhetők.

Dendrokronológiai vizsgálat

Kormeghatározási módszer, amely a fák gyűrűs szerkezetének vizsgálatával hosszú távon képes abszolút dátumozást biztosítani, egy év pontossággal.

Régészeti antropológiai vizsgálat

A régészeti antropológiai vizsgálat célja a régen élt népcsoportok embertani arculatának megvilágítása, az egykori életjelenségek leírása.

14C szénizotópos kormeghatározás

Radiometriai módszer szerves anyagok korának meghatározására.

Archaeogenetikai vizsgálat

Módszer régészeti korú csontvázakból történő örökítőanyag nyerésére és szigorúan vett tudományos értelmezésére.

Comments are closed