Régészeti geofizikai vizsgálatok

A régészeti lelőhelyek nem roncsoló (tehát a jelenségek bolygatása nélkül végzett) vizsgálata folyamatosan növekvő részét képezi a régészeti kutatás eszközpalettájának. Ennek segítségével viszonylag gyorsan, ásatás nélkül tudunk információkhoz jutni a felszín alatti régészeti jelenségekről, sokszor éppen egy későbbiekben elvégzendő ásatás hatékonyságának növeléséhez.

Cégünk a régészeti célra általánosan használt háromféle módszer mindegyikét alkalmazza a lelőhelyek vizsgálatára, ezek az alábbiak:

A régészeti célra általánosan használt háromféle módszer mindegyikét alkalmazzuk a lelőhelyek vizsgálatára.

A magnetométeres felmérés

A zöldmezős beruházások beépítetlen területén a régészeti jelenségek műszeres kutatásának egyik legjobb módja a magnetométeres felmérés. A műszer a föld mágneses terének apró változásait méri sűrű háló alapján, a felszín alatti jelenségek nagy részének csekély mértékű mágneses tulajdonságai vannak, amelyek eltérnek a környezetüktől. Előnye, hogy viszonylag nagy területeket (naponta akár 5-10 ha) lehet járműre szerelt műszerünkkel olcsón feltérképezni.

Földradaros felmérés

A földradaros kutatás során a talajfelszín alatti struktúrákat elektromágneses hullámok visszaverődésének mérésével vizsgáljuk. A módszer előnye, hogy falak és eltérő betöltésű jelenségek esetén jó felbontású, pontos eredmények érhetőek el a használatával.

Elektromos mérés

A módszer elsősorban a különböző fajlagos ellenállású felszín alatti jelenségek kimutatására alkalmas. A régészet számára ez elsősorban a felszín alatti kőfalak, padlók mérése szempontjából hasznos, mivel ezeknek erősen eltérő a fajlagos ellenállása. Előnye, hogy erdős területen, bolygatott felszínen is elvégezhető a vizsgálat, falak vagy felszín alatti üregek kimutatására nagyon jól alkalmazható. Használatával mélységadatokat is kinyerhetünk, és akár 10 méter mélységben is értelmezhető eredményeket ad.

A régészeti geofizikai módszerek használata jelentős mértékben segítheti a célzott és hatékony régészeti beavatkozást és a költségek tervezését, tehát minden olyan esetben javasolt a használatuk, ahol a beavatkozást megelőzően információkra van szükség a felszín alatti jelenségekről.

Comments are closed