Pásztó

A Pásztó-P 21.1 (48301) régészeti lelőhelyen a 21. sz. főút négynyomúsítása projekthez kapcsolódva régészeti megfigyelés közbeni bontómunkát végeztünk 2016.07.05-25. között. A feltárt terület: 2946 m² nagyságú volt, ebből 2531 m2 –en kellett leletfeltárást végezni.

A lelőhely a Nyugati-Mátra lábánál, Pásztó várostól délre, a régészeti feltárás pedig a regisztrált lelőhelytől délkeleti irányban helyezkedik el. Az ásatás során az újkőkori Vonaldíszes Kerámia kultúra „kottafejes” fázisához tartozó teleprészletének hulladékgödrei, valamint egy 10-11. századi temetkezés került elő. Két objektum újkori kovácsműhely maradványához tartozott.

A kis mennyiségű leletanyag cseréptöredékekből, állatcsontokból és kovaszilánkokból áll. A temetkezés egyetlen melléklete vascsat maradványa lehet, az újkori kovácsműhely objektumai vassalakot, vasdarabokat tartalmaztak.

A régészeti kutatás területén közepes mennyiségű jelenség van (26), amely az újkőkorhoz, a 10-11. századhoz valamint, az újkorhoz köthető, azaz a régészeti lelőhely közepesen intenzívnek mondható, és ez a terület az újkőkori telep szélét képezhette.

A feltárás munkatársai: Dr. Ecsey István Ignác régész

A geodéziai felmérést a Salisbury Kft. végezte el.

A régészeti leletek az elsődleges feldolgozás alatt a Salisbury Kft törökbálinti raktárbázisán kerülnek tárolásra.

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban kerül végleges elhelyezésre.

Comments are closed