Munkáink

 • Balatonszentgyörgy – Kocsmaházi dűlő
  Balatonszentgyörgy – Kocsmaházi dűlő
  A Balatonszentgyörgy – Kocsmaházi dűlő IV. régészeti lelőhelyen 2017.05.24-07.14. között 21888 m² területen teljes felületű megelőző feltárást végeztünk. Régészeti leleteket 20804 m²-en találtunk. A terület a Kis-Balaton környékére jellemző domborzati viszonyokkal rendelkezik. A talajtan kettős képet mutat. A lelőhely északi részén jégkori agyagra vastag, sötétszínű …

  Tovább

 • MONOR-BEREK
  MONOR-BEREK
  A  Monor – Berek lelőhelyen végzett megelőző régészeti feltárás során leletek kerültek elő a bronzkor korai és kései fázisából, illetve III. és IV. századi szarmata telepjelenségeket és egy szarmata kori temetőrészletet azonosítottunk. A temetőrészlettől Ny/DNy-ra előbb egy árokrendszer, majd egy, leginkább gödrökből álló teleprészlet található. …

  Tovább

 • SCHWECHAT – ALANOVAPLATZ
  SCHWECHAT – ALANOVAPLATZ
  Kutatóink egy csoportja városi feltárást végzett a közelmúltban Bécs közelében, ennek során Schwechatban megtaláltuk a 3-4. századi római lovassági tábor falát. Mivel már egy évszázada volt itt régészeti kutatás (utoljára 1910. és 1927. között dolgoztak ezen a területen osztrák tudósok), szakembereinknek több szempontból is óriási …

  Tovább

 • DERECSKE, NAGYMEZŐ-DŰLŐ
  DERECSKE, NAGYMEZŐ-DŰLŐ
  Az M35 autópálya (II. ütem) 481.sz főút – Berettyóújfalu közötti szakasz elnevezésű útberuházás (projekt kód: A035.04.) által érintett régészeti lelőhelyek területének teljes felületű, szükséges régészeti kutatása. Az M35-ös autópálya építési munkálatai tették szükségessé a teljes felületű régészti feltárási munka végrehajtását a Derecske, Nagymező-dűlő nevű területen. …

  Tovább

 • Debrecen, Nagy-Mező-dűlő
  Debrecen, Nagy-Mező-dűlő
  2016. augusztus 29. és 2016. szeptember 14. között lett meg az engedély a területrendezéshez az M35 gyorsforgalmi út Debrecen – Berettyóújfalu közötti szakasz és a Debreceni Nemzetközi Repülőteret az M35 autópályába bekötő út (Debrecen déli elkerülő út) A035.04. III. ütem (49+050 – 69+250) projekthez kapcsolódó …

  Tovább

 • DERECSKE, KARAKAS-DŰLŐ
  DERECSKE, KARAKAS-DŰLŐ
  2016 decemberében az M35 autópálya (II. ütem) 481.sz főút –Berettyóújfalu közötti szakasz” elnevezésű útberuházás által érintett lelőhelyek területének teljes felületű régészeti feltárása. A lelőhelyen a feltáró munkát a terület délnyugati végétől kezdtük el, és fokozatosan haladtunk kelet felé. A lelőhely délnyugati területén egy középső rézkori …

  Tovább

 • MERNYESZENTMIKLÓS
  MERNYESZENTMIKLÓS
  2017 márciusában a Mernye-Mernyeszentmiklós Dél lelőhelyen a hátramaradt, talajvíz által súlyosan nem érintett, területet feltártuk. Az ásatás területének nyugati részén középkori objektumok kerültek elő, valamint a déli részen egy magányos germán sír. A keleti oldalon neolit és középkori objektumokat tártunk fel.  
 • ARADVÁNYPUSZTA
  ARADVÁNYPUSZTA
  Nyíradony – Aradványpuszta (81601) régészeti lelőhelyen, a 471. számú főút fejlesztése projekthez kapcsolódó régészeti megfigyelés közbeni bontómunkát végeztünk 2016.06.22-2016.07.01 között. Ennek során összesen 734 m² nagyságú területet tártunk fel, melyből 367 m2-en találtunk régészeti szempontból értékes régészeti leleteket. A lelőhely Nyíradony – Tamásipuszta és Nyíradony …

  Tovább

 • Pásztó
  Pásztó
  A Pásztó-P 21.1 (48301) régészeti lelőhelyen a 21. sz. főút négynyomúsítása projekthez kapcsolódva régészeti megfigyelés közbeni bontómunkát végeztünk 2016.07.05-25. között. A feltárt terület: 2946 m² nagyságú volt, ebből 2531 m2 –en kellett leletfeltárást végezni. A lelőhely a Nyugati-Mátra lábánál, Pásztó várostól délre, a régészeti feltárás …

  Tovább

 • Nyíradony
  Nyíradony
  Nyíradony – Barnácz-tanya Nyíradony – Barnácz-tanya lelőhelyen a 471. sz. főút Hajdúsámson- megyehatár közötti beruházáshoz kapcsolódóan cégünk megkapta az engedélyt a területrendezéshez 2016. június 29 – 2016. július 07. között. A munka során 2765 m² nagyságú területet kutattunk át, melyből 1625 m2-en kellett régészeti jelenségeket …

  Tovább

 • Debrecen, Miklósi-tanya
  Debrecen, Miklósi-tanya
  A Debrecen–205–Bellegelő, Miklósi-tanya nevű régészeti lelőhelytől nyugatra eső területeken a 481. számú főút építéséhez kapcsolódó régészeti megfigyelés közbeni bontómunkát 2016. szeptember 24. és 2016. szeptember 28. között végezték el cégünk munkatársai. Az átvizsgált 7.329 m2 nagyságú területből 2.631 m2-en találtunk régészeti leleteket. A régészeti lelőhely …

  Tovább

 • Albertirsa
  Albertirsa
  Az M0-M4 gyorsforgalmi út Albertirsa és Cegléd közötti szakaszán, Albertirsa Tokajka-dűlő régészeti lelőhelyen 2016.09.12-2016.11.08. között végeztünk próbafeltárást. A 22155 m2 humuszolt felületből 19176 m2 nagyságú rész tartalmazott régészeti leleteket. A hullámos, szél által formált homokdombok között fekvő terület Albertirsa határában, a településtől északra található. A …

  Tovább

 • Debrecen, Balogh-tanya
  Debrecen, Balogh-tanya
  A debreceni Balogh-tanya     A Debrecen-203. Bellegelő, Balogh-tanya nevű régészeti lelőhelyen a 481. számú főút építéséhez kapcsolódó régészeti megfigyelés közbeni bontómunkát 2016. október 15. és 2016. október 25. között végeztük el, melynek során 1.154 m2 nagyságú területet vizsgáltunk át. A szükséges régészeti kutatást 1.147 …

  Tovább

 • Pilis
  Pilis
  SZARMATA ROMOKRA ÉPÜLT ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉS PILISEN     Régészeink az M0-M4 autópálya Cegléd-Pilis szakaszán 2017 február-márciusában a zord időjárási körülményekkel küszködve megelőző régészeti feltárást végeztek, melynek során egy szarmata telep és egy 12. századi település maradványait tárták fel.   Mivel az Árpád-kori és a szarmata …

  Tovább

Comments are closed