Marsberg-Westheim feltárásunk: 1300 év történelme, 2000 régészeti lelet

 
Fotó: Annette Dülme Forrás: Funke Medien NRW

Befejeztük a Marsberg-Westheim területén végzett régészeti feltárásunkat Németországban. A városházán régészeink és az illetékes örökségvédelmi szakemberek ismertették a feltárás eredményeit és mutattak be számos izgalmas tárgyat az előkerült gazdag leletanyagból, köztük fém ékszereket, csontfésűt, 2. századi edénytöredékeket, 5. századból előkerült fejszét és egy 9. századra keltezhető fémkeresztet.

Forrás: Westdeutscher Rundfunk

 

A mintegy 34 ezer m2 kiterjedésű területről több mint 2 000 lelet került elő. Munkánkat nehezítette, hogy a Diemel folyó az idők folyamán újra és újra elárasztotta a területet, hordalékrétegeket képezve rajta. Ez jónéhány leletnek optimális környezetet biztosított a jó megtartáshoz, ellenben a régészeti rétegeket olykor igen bonyolulttá tette, és nemritkán 2 méter mélyen folytak a kutatások.

Településnyomok
Több korszakból kerültek elő épületmaradványok. A cölöplyukak és gödrök fa szerkezetekről tanúskodnak, a legkorábbiak a népvándorlás korára keltezhetők (isz. e. 5-6. század), ekkor azonban még csak néhány szállás volt itt. A kutatások alapján úgy tűnik, hogy a helyet többször elhagyták, majd újra benépesült. A legizgalmasabb lelet egy 5. századi Terra sigillata töredék, amelyet nemcsak finoman kidolgozott díszítése tesz különlegessé, hanem ritkasága is, hiszen a térségbe viszonylag kisszámú római császárkori edény került.

Patkók
A 9-10. századtól folyamatos a megtelepedés, amely ekkor már falujelleget öltött, bár még ekkor is a hagyományos cölöpházakban laktak az emberek. Egy 11. századi dokumentum Villa Durphete néven tesz említést a helyről. A legelső kő alapzattal rendelkező házak a 13. századra datálhatók. A megtelepülők ekkor már a kő és a fa együttes felhasználásával próbáltak tartósabb lakószerkezeteket emelni. Egy már korábban felfedezett, templomhoz vezető, kikövezett út maradványai is felszínre kerültek. A közelében talált számtalan patkó arra enged következtetni, hogy az út alapos használatnak lehetett kitéve. Emellett több kutat is találtunk.

A területen történt vas- és rézmegmunkálást salakmaradványok és kemencék valószínűsítik. Nagy számban kerültek elő fibulák és pénzérmék, egy kemencemaradványban pedig egy aprólékos kidolgozású, piciny keresztet is sikerült felfedezni.

A tájékoztatóról ittitt és itt olvashatók sajtócikkek, itt pedig videó nézhető.

 

Comments are closed