Kelta sír Derecskén

 

Régészeti hírekkel szolgálhatunk Derecske-Kígyós-lapos lelőhelyről, ahol egy Kelta sír leletanyaga lett kiásva. A képen az előzőleg említett, jobb oldalán zsugorított helyzetben eltemetett halott sírmellékletei: egy ép lignit karperec, egy sodort és egy öntött bronz karperec, egy erősen korrodálódott bronz lánc és két fibula.

 

Comments are closed