III. Béla Máriás érméje Pilisen

Régészeink az M0-M4 autópálya Cegléd-Pilis szakaszán 2017 február-márciusában a zord időjárási körülményekkel küszködve egy szarmata telep és egy 12. századi település maradványaival végeztek régészeti kutatást. Mivel az Árpád-kori és a szarmata objektumok nem különültek el egymástól, valószínű, hogy a 12. századi település a korábbi, feltehetően 4. századi telepet elpusztította, annak romjaira épült. Erre utalnak az Árpád-kori objektumokból előkerült szarmata tárgyak, római érme és üvegpasztából készült orsógombok is.

A kevésbé gazdag régészeti leletek érméi kivétel nélkül épületekből kerültek elő.  Ezek közül figyelemre méltó egy ház padlójába taposott több, III. Béla korabeli, kufikus jelekkel ellátott, arab feliratos bronzérme. Egy másik házból III. Béla tálka alakú rézpénze került elő, melynek egyik oldalán Mária látható Jézussal, a másik oldalán a király és a királyné trónuson ülő alakja. A fémleletek között a vasszögek és egy sarkantyútöredék mellett kiemelkedik egy ezüst pecsétgyűrű stilizált növényi minta vésettel, két olló töredéke, illetve egy fúróhegy. Az egyik árokból egy ezüstből készített, gömbfejű szarmata tű, egy házból pedig egy átfúrt római kori bronzérme került elő.

Egy leégett házban szokatlanul sok kerámiát és állatcsontot találtak a régészeti feltárás alkalmával. A lerostálás eredménye sok apró fémlelet, ezüst pecsétgyűrű, átfúrt római bronz érme lett. A rostált anyagban a település lakóinak táplálkozására utaló maradványokat, elsősorban jelentős mennyiségű madárcsontot, kisemlősök, főként rágcsálók nagy fajgazdagságú maradványait és halcsontokat, köztük egy fiatal csuka állcsontját találták meg.

Comments are closed