Harmadik ütem Pátynál – több száz avar kori sírt tárunk fel

2023.08.04

Salisbury Páty

A Páty-Malomi dűlő lelőhely, amely a mai „Sasfészek” pihenő terüeltén található, feltárása még 1997-ben Maróti Éva és Ottományi Katalin vezetésével kezdődött el. A lelőhelyen közel egy év alatt számos régészeti korszak emlékei kerültek elő, köztük egy nagy sírszámú avar kori temető.

A feltárás második ütemére a Páty-M1 autópályakapcsolat kiépítését megelőzően már a Salisbury Kft. végezte 2021-2022 között, amely során további 300 sírt tártunk fel.

Idén júniusban pedig megkezdtük a harmadik feltárási ütemet a HelloParks területén, ahol az eddigi feltárások alapján is szintén több száz sír található, pontos számot egyelőre még nem tudunk.

A temetőben két horizont különíthető el: a dombháton késő avar kori, a nyugati domboldalban pedig kora avar kori sírok találhatók. A sírok tájolása a legtöbb esetben északnyugat-délkelet illetve észak-dél. Teljes vagy részleges állatvázakat, különálló állattemetkezést nem figyeltünk meg, viszont az ételmellékletként értelmezhető állatcsontok gyakoriak. Ezeket főleg a lábfejekhez helyezték, gyakran kerámiaedénnyel és tojással együtt, nemtől és kortól függetlenül. A temető egészére magas (kb. 80%-os) bolygatottság jellemző, férfiaknál a medence, nőknél a koponya környékét célozva.

A kora avar kori sírok között gyakoriak a sírépítményre utaló cölöpszerkezetek, általában 2-2 a hosszanti oldalak mentén vagy a sarkokba helyezve. Gyakori továbbá a különböző minőségben kivitelezett kőpakolás. A koporsóhasználat gyakoriságára az aknák hosszanti végében kialakított lemélyítések, illetve a megfigyelt lenyomatok utalnak. Az itt eltemetett férfiak mellé elsősorban használati eszközöket helyeztek, az övgarnitúrák száma alacsony, a fegyverek szinte teljesen hiányoznak. A több mellékszíjjal ellátott öveket díszítetlen vas- és rossz minőségű, főleg ezüstlemezből préselt veretekkel díszítették. A női sírokból egyszerűbb, főleg bronz ékszerek, üveggyöngyök, különböző használati tárgyak, mint például kések, kerámia- és ólom orsógombok, csont tűtartók. Ezek mellett a változatos összetételű övcsüngők emelhetők ki. Több tarsoly tartalmát is sikerült dokumentálnunk, ezekbe jellemzően tűzkézségeket illetve kisebb használati tárgyakat helyeztek.

A késő avar kori sírokból hiányoznak a cölöpszerkezetek, viszont sokkal nagyobb méretűek és lényegesen több koporsó lenyomatot lehetett dokumentálni. A női sírokból elsősorban gyöngysorok, színes- és nemesfém ékszerek, például fülbevalók, karkötők, boglárok, használati tárgyak, mint kések, tűzszerszámok, orsógombok, tűtartók, valamint változatos kiegészítők, csipeszek, csengők, agancsfésű, tarsolyzárók kerültek elő. A férfisírokban kevés fegyvert, viszont több, bronzveretekkel sűrűn kirakott, sok mellékszíjas övgarnitúrát dokumentáltunk. Igazi ritkaságnak számít az egyik sírból előkerült 40 cm átmérőjű, bronzlemezből kialakított és vas füllel ellátott edény.

Híreink

Besnyő falu virtuális rekonstrukciója

Besnyő falu virtuális rekonstrukciója

A mai Ercsi határában a Duna parton, a föld alatt találhatjuk a középkori Besnyő falu maradványait. A késő középkori település elrendezése, a központi utca, a házhelyek és a jobbágytelkek a légi felvételeken jól kivehetők, mert a török korban összeomlott házhelyek...

A töki templomrom dicső korában

A töki templomrom dicső korában

Középkori hadurak rajtaütései, nyilak és lándzsák zöreje, megvert és megsebesített közemberek panaszai révén keletkezett egykori iratok jóvoltából lehetőségünk adódik bepillantást nyerni abba, hogyan nézhettek ki a tökihez hasonló falusi templomok a középkori Magyar Királyságban.