Gabii latinumi város területén végeztünk geofizikai felmérést

2019 októberében a Via Prenestina mentén, Rómától mintegy 25 km-re keletre fekvő latin város északi részén végeztünk geofizikai mérést, a városi korai periódusához köthető arx területén. A vizsgált terület egy vulkáni krátertó (Castiglione-tó) keleti oldalán helyezkedik el. A domb legmagasabb részén, illetve északi oldalán a Tor Vergata egyetem folyamatban lévő ásatási helyszíne található, Prof. Marco Fabbri vezetésével, amelynek során a város korai, Kr. e. 7. századi periódusához köthető jelenségeket tártak fel, legjelentősebbek ezek közül egy nagyméretű, kb. 15×6 méteres háromosztatú kőépület felmenő falai, de számos, a vulkáni tufába mélyedő házalapozást, sírokat és gödrök nyomait is feltárták. A terület frissen vágott, gyepes felszínű volt, a körülmények ideálisak voltak a kutatáshoz.

A régészeti geofizikai vizsgálat során a dombnak ásatással eddig nem érintett területét vizsgáltuk három különböző módszerrel, annak megállapítására, hogy a geofizikai módszerek milyen módon tudnak ezen a területen a régészeti kutatás számára segítséget nyújtani.

A kérdésfeltevésünk elsősorban az volt, hogy tudunk-e azonosítani az arx területén egyéb kőfalak nyomait, illetve régészeti jelenségekre utaló adatokat. A geofizikai kutatás során a helyszínt egymással átfedően többféle mérési módszerrel is megvizsgáltuk: magnetométeres, földradaros, és elektromos ellenállásmérést használtunk. A terepi munka során összesen 22.614 m2 területen végeztünk magnetométeres felmérést, 2.349 m2 területen földradaros és 2.125 m2 területen talajellenállás mérést.

A magnetométeres méréssel az arx területét, és annak környékét vizsgáltuk. A földradaros mérést a korábbi ásatástól délre és keletre végeztük el, ez a mérési módszer bizonyult a leginkább használhatónak az alkalmazott módszerek közül.

[wp1s id=’1744′]

Comments are closed