Dr. Szalontai Csaba kollégánk előadása a “Hadak útján” konferencián

Vándorlás, utazás, útvonaltervezés és tájékozódás. GPS nélkül.

(absztrakt)

“A Hadak útján 27. konferenciáján a szárazföldi úthálózat kutatása kapcsán arra a megállapításra jutottam, hogy a főbb útvonalak vonatkozásában nagy időtávlatokat átölelő állandósággal kell számoljunk. Az utak állapota és táji környezete miatt ugyanis évezredeken keresztül úthasználati kényszer volt a szárazföldi utazásban.

Mostani előadásomban az írott források alapján arra keresem a választ, hogy az útra kelő polgári lakosság, hadsereg, követek, futárok stb. hogyan tájékozódtak, és milyen eszközöket hasznosítottak, hogy a kitűzött célállomást elérjék.

A több ezer évet felölelő források alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a szárazföldi utazásánál a tájékozódás és az útvonaltervezés döntően az úthálózathoz kapcsolódik, ami ismételten igazolja azt a feltevésünket, hogy az úthálózat főbb elemei évszázadokon, évezredeken át is állandóak voltak.”

A népvándorláskor fiatal kutatóinak konferenciája idén 27. alkalommal kerül megrendezésre. A helyszín ez alkalommal a debreceni Déri Múzeum díszterme. Időpont: 2017. október 27-28.

Az előadássorozat részletes programja:

PÉNTEK, 2017. október 27.

Elnök: Dr. Tomka Péter

13:00 Dr. Forisek Péter DE BTK dékán-helyettes és Dr. Dani János DM igazgató-helyettes köszöntője

14:00 Gróf Péter: Egy későrómai erőd továbbélése a korai népvándorláskorban

14:20 Soós Eszter: A késő császárkori-kora népvándorlás kori kontinuitás és a hun kori társadalmi változások kérdése a Felső-Tisza vidéken

14:40 Szebenyi Tamás: római export vagy barbár import? Megjegyzések a szarmata Barbaricumba került római edények megítéléséhez

15:00 Vita

15:10 Kávészünet

15:20 Walter Dorottya – Fintor Krisztián – Skultéti Ágnes: Mi csillog a kerámiában? – A Sándorfalva-eperjesi késő szarmata kavicsos-csillámos kerámia soványítóanyagának előzetes petrográfiai vizsgálata

15:40 Kiss P. Attila: Szóba se jöhet Skandinávia? A Hódmezővásárhely-kishomoki sí­rok esete

16:00 Tóth Zoltán: Migráció az áldozati állatok tükrében

16:20 Vita

16:30 Kávészünet

Poszterszekció – Gyulai Ferenc – Horváthné Tobischka Katalin – Pinke Zsolt: A településállományban és a növénytermesztésben bekövetkezett változások a 13. század végi Alföldön és ami mögötte van…

16:40 Hőgyes Mihály Huba: Kontinuitás és diszkontinuitás a magyarpécskai 15-ös lelőhely avar kori leletanyagában

17:00 Hajnal Zsuzsanna: Háztartás-rekonstrukciók az avar korban: a kölkedi telep lehetőségei

17:20 Lengyel Boglárka: Egy avar veretes övgarnitúra másolatának etikai és technikai kérdései

17:40 Vita

17:50 Kávészünet

Poszterszekció

18:00 Szalontai Csaba: Vándorlás, utazás, útvonaltervezés és tájékozódás. GPS nélkül

18:20 Fodor István: Az eurázsiai lovas nomádok vándorlásai: kiváltó okok, lefolyásuk és nyugvópontjuk

18:40 Vita

19:00 Vacsora

SZOMBAT, 2017. október 28.

Elnök: Dr. Tomka Péter

9:00 Novicsihin, Andrey M. – Lezsák Gabriella – Gáll Erwin – Avar Ákos: Tarsolylemez-töredék Andrejevszkaja Scselről. Gondolatok a tarsolyok kelet-európai és Kárpát-medencei elterjedésével kapcsolatban

09:20 Polónyi Emese: Veretes lábbelik a 10. századi Kárpát-medencében

09:40 Véninger Péter: A 10. századi fazekak formázási módjának (utánkorongozás) kérdései

10:00 Vita

10:10 Kávészünet

10:20 Balogh-Bodor Tekla: A Kárpát-medence 10. századi halotti szemfedő-leletei

10:40 Zágorhidi Czigány Bertalan: “Boleszláv 500 lovasa” – Magyar jellegű leletek a 10-11. századi Lengyelország területén

11:00 Rózsa Zoltán: Az orosházi muszlimok beilleszkedési nehézségei

11:20 Vita

11:30 Kávészünet

11:40 Sudár Balázs: A Kárpátok hágói – avagy merre jöhettek a honfoglalók?

12:00 Kápolnás Olivér: Véres áldozat a háború isteneinek

12:20 B. Szabó János: Az utolsó nagy eurázsiai népvándorlás és a 17. századi Európa

12:40 Vita

12:50 Ebédszünet

14:00 A konferencia zárása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed