Derecske, Karakas-dűlő

2016 decemberében az “M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz” elnevezésű útberuházás által érintett lelőhelyek területének teljes felületű régészeti feltárását végeztük el.

A lelőhelyen a kutatómunkát a terület délnyugati végétől kezdtük el, és fokozatosan haladtunk kelet felé.

A lelőhely délnyugati területén egy középső rézkori temető részlet került elő. Ezeknek az őskori objektumoknak a felső részét már a korábbi mezőgazdasági munkák megbolygatták, mivel ezen a részen a humusz vastagsága helyenként a 20 cm-t is alig érte el. Ugyanezen a területen egy szarmata körárkos, a terület északi felén pedig egy valószínűleg germán soros temetőrészlet is található. Telepobjektumok is előkerültek, ezek korszakukat tekintve a szarmata időszakhoz sorolhatók. A teleprészleten három nagy méretű, paticstörmelékkel feltöltött gödör került elő. Az előkerült salakdarabok alapján valamiféle műhelytevékenység feltételezhető. A lelőhely feltárásra kijelölt részének keleti végében egy többosztatú árokrendszer található, mely közel É-D irányban szeli át a feltárt területet.

A régészeti kutatás helyét kelet-nyugat irányban egy vízelvezető csatorna vágja ketté.

A régészeti feltárást továbbiakban a rézkori temető környezetében, a rézkori feltöltési szint bontásával folytattuk, ahol december 6-ig befejeztük az újonnan előkerülő jelenségek feltárását.

Ezzel a Derecske-Karakas-dűlő (61290) lelőhely autópálya építés által veszélyeztetett területét feltártuk, a tervezett beruházás kivitelezése megkezdődhet.

 

Comments are closed