Debrecen, Miklósi-tanya

A Debrecen–205–Bellegelő, Miklósi-tanya nevű régészeti lelőhelytől nyugatra eső területeken a 481. számú főút építéséhez kapcsolódó régészeti megfigyelés közbeni bontómunkát 2016. szeptember 24. és 2016. szeptember 28. között végezték el cégünk munkatársai.

Az átvizsgált 7.329 m2 nagyságú területből 2.631 m2-en találtunk régészeti leleteket. A régészeti lelőhely Debrecentől délre, a Kondoros nevű csatorna (régi folyó) mellett, attól közvetlenül nyugatra, illetve a Kondoros jobb oldali kiszáradt mellékágai által szabdalt területeken, több, egymással párhuzamos, északkelet-délnyugati irányú magaslaton helyezkedik el.

A lelőhelyet 2005-ben Aranyos Annamária és Bálint Marianna azonosította helyszíni szemle során. A korábbi régészeti tevékenységek közben különböző kutatók neolit, bronzkori, Árpád-kori, késő középkori és kora újkori települések nyomait, valamint egy bronzkori raktárleletet és egy szintén bronzkori temetőrészletet találtak meg.

Ezen a régészeti lelőhelyen korábban már történt próbafeltárás és teljes felületű régészeti feltárás, azonban a feltárási helyszínektől keletre lévő területet útépítési humuszolás után nyílt lehetőség régészetileg megvizsgálni.

A régészeti kutatás során három korszak elemeit sikerült megfigyelnünk. A főként sekély objektumok a jelenlegi felszíntől mérve 20-80 cm-es mélységben jelentkeztek a fekete humusz alatt lévő sárga agyagos, de állatjáratokkal átszőtt altalajban. Itt mindössze öt objektum tartalmazott keltező értékű leletet. Egy mély, piskóta alakú gödröt, egy közepes méretű, sekély gödröt, valamint egy sekély, de hatalmas kiterjedésű, kerek gödröt a középső neolitikum (AVK) időszakára, egy sekély árkot a 20. századra, egy nagy, lekerekített sarkú, téglalap alakú épületet pedig a késő középkorra kelteztünk.

Ez a terület több régészeti korszakban a régészeti lelőhely perifériális része volt. A régészeti megfigyelés közbeni bontómunka eredményeként a lelőhely határát nyugati irányban megnöveltük.

A feltárás munkatársa Szabó Mariann, régész volt, a geodéziai felmérést a Salisbury Régészeti Kft. végezte el. A régészeti leletek az elsődleges rekonstrukció alatt a Salisbury Régészeti Kft. Restaurátor Műhelyében kerülnek tárolásra, ezután a debreceni Déri Múzeumban kerülnek végleges elhelyezésre.

 

Comments are closed