Birituális szkíta temető feltárás Méra, Cser-alj lelőhely

Az M30 autópálya építését megelőző feltárások során szkíta kori temetkezéseket tártunk fel Méra, Cser-alj lelőhelyen.

A szkíták az i. e. 8-4. század folyamán telepedtek meg a Kárpát-medence K-i részén és Erdélyben. A Belső-Ázsiából származó, lovas nomád életmódot folytató nép gazdag leletanyagát a Kaukázus vidékétől a délorosz sztyeppevidéken át a magyar Alföldig fellelhetjük. Ők az első nép a Kárpát-medencében, amelyről a korabeli írásos források is megemlékeznek (Hérodotosz: A görög-perzsa háború).

A Mérától Ny-ra húzódó hordalékkúp vonulat egyik kiemelkedésén tártunk fel egy birituális temetőt. A mintegy fél hektáros területen viszonylag sűrűn elhelyezkedő urnasírok mellett szórt hamvas, és csontvázas temetkezések is előkerültek. Az urnákat a területre jellemző vékony humuszrétegen folytatott mezőgazdasági tevékenység elpusztította.

 

Az egyik jobb állapotú darab körül 21 darab 3 cm hosszú, bronzból öntött, három élű, köpűs nyílhegyet helyeztek el.

   

 

A szórt hamvas temetkezések nagy része szerencsére jó állapotban maradt meg, így megfigyelhető volt a sírok belső szerkezete.

A négyzetes kialakítású, egyenes aljú sírgödör „padlójára” helyezik az elhunyt hamvait. A hamvak közvetlen közelében megégett ékszertöredékek (karperec, gyöngyök), és apró vastárgyak töredékei mellett több, ívelt hátú vaskés, és egy 22 cm-es kovácsoltvas fokos balta is előkerült.

        

A hamvaktól elkülönülve, egymás mellé helyezett, vagy egymásra halmozott, kézzel formált agyagedények (tálak, korsók, bögrék, fazekak) fekszenek. Ezek közül némelyikbe szintén helyeztek emberi hamvakat és fémtárgyakat.

 


A csontvázas sírok a temető Ny-i részén helyezkednek el. Tájolásuk Ny-K illetve ÉNy-DK. Erősen bolygatott állapotban kerültek elő. Zsugorított, oldalt fektetett pózban kerültek a sírba. Sírgödör nem volt megfigyelhető.

Edénymelléklet 3 sírban volt, kisebb tál, vagy bögre, a lábnál elhelyezve. Az egyik váz nyaka körül kék üvegpaszta gyöngyök kerültek elő.

Az ásatáson tett megfigyelések alapján a temető i. e. 6-7. századi lehet, így a szkíta kor korábbi időszakához köthető.

Comments are closed