„Bécsnek büszke vára” – Schwechat, szeptember

Íme a késő-római kori, úgynevezett “púposhátú csont fésű” restaurálás után.

Régészeti lelet dokumentálás

Az Alanovaplatz 2. sz. lelőhelyen ez a tárgy Maximianus (Kr. u. 250–310) társcsászári uralkodásának időszakára (Kr. u. 285–305) keltezhető bronz érmével (follis AE 1 – RIC 10b-B) egy rétegből került elő.

 

 

 

 

 

 

A R Limes in Österreich (2015?) legutóbbi javított kiadásában ezzel teljesen azonos, de sokkal gyengébb megtartású fésű az 5. század (nach Chr) első felére/negyedére keltezett és a bomladozó birodalmi közigazgatás mellett megerősödő (germán) családi uradalmak egyik temetőjéből származik.

Esetünkben a post quem datálást kissé tovább gyengíti az a körülmény, hogy a régészeti leletek környezetében (tekintettel az eddigi kontextusra, rétegrajzra), vagyis stratigráfiai egységében a pénzek tág intervallumban szóródtak (Probus – Maximianus – Constantinus, illetve secundär, átfúrt Faustina Jun – et all…?).

A kerámiákkal lehet majd elvégezni a rekonstrukciót (rácsmintás, besimított vonalas, szürke, sötétszürke korsók, poharak).

Hable Tibor ásatásvezető régész

Comments are closed