Leletek az őskortól az Árpád-korig a Kocsmaházi dűlőn

A Balatonszentgyörgy – Kocsmaházi dűlő IV. régészeti lelőhelyen nyolc Árpád-kori objektum mellett több őskori megtelepedés nyomait sikerült kimutatni. Az őskori telepek jellegzetes nyomai mellett feltártuk egy alapárkos Balaton-Lasinja épület maradványait is. Természetesen ez az épület a magasabban fekvő, szárazabb, löszös területen állt, az északi lápos, agyagos területen feltárt cölöphely-sorok alapján minden bizonnyal cölöpökön álló házakat építhettek, melyek jobb védelmet nyújtottak a változó talajvízszinttel szemben.

Egy Koszideri horizontból származó gödörből egy rosszezüstből készült, kerek alakú csüngő került elő. Egy másik hasonló korú objektumban bronz poncoló tűt találtunk. Feltártunk még 7 db kora bronzkorból származó gödröt, melyekből fésűs díszítésű, nagyméretű tárolóedény töredékei, kisebb, gömbös testű korsó töredékei és kisméretű, kónikus testű bögrék töredékei kerültek elő vízszintesen bekarcolt vonalakkal díszített vagy simított, enyhén fényezett felületű töredékekkel együtt.

Az objektumok jelentős része a rézkor különböző kultúráiból származik. A Badeni kultúrát nagyméretű, homogén betöltésű gödrök és egy gödörbe temetett emberi váz jellemzi, a váz felett vastag kerámiaréteget találtunk, ami halotti tor, illetve áldozat maradványa lehetett. A rézkori Badeni kultúrához köthető egy gödörbe rendellenesen temetett emberi váz, melynek mellékleteként volt értelmezhető a mellé helyezett részleges szarvasmarha.

Egy másik, szintén Badeni gödörből emberi koponya és állkapocs töredékei kerültek elő, további vázrészek nélkül. Egy gyengén kiégetett, kézzel gyúrt agyaggombócban három kőeszközt találtunk.

 

Comments are closed