Balatonszentgyörgy – Kocsmaházi dűlő

A Balatonszentgyörgy – Kocsmaházi dűlő IV. régészeti lelőhelyen 2017.05.24-07.14. között 21888 m² területen teljes felületű megelőző feltárást végeztünk. Régészeti leleteket 20804 m²-en találtunk.

A terület a Kis-Balaton környékére jellemző domborzati viszonyokkal rendelkezik. A talajtan kettős képet mutat. A lelőhely északi részén jégkori agyagra vastag, sötétszínű humuszréteg rakódott, melyben nagy mennyiségben vannak jelen lápos környezetre utaló puhatestű fajok maradványai. A sárga színű, szürke foltos, vaskiválásos agyag rétegeket a jégkorszaki glaciális periódusokban képződött apró kavicsos rétegek választják el. Dél felé haladva a humuszréteg puhatestűmaradvány-tartalma csökken. Ez szárazabb környezetre utal. A szelvény keleti részén kiásott gödrökben a felszíntől számítva 80-100 cm mélyen feljött a talajvíz, ez egy déli-északi irányú, a Balaton irányába tartó földalatti vízér meglétére utal.

Régészeti objektumok közepes sűrűséggel találhatók a területen. A lelőhely kronológiája összetett. A legfiatalabb objektumok a késői Árpád-korból származnak: egy oszlopszerkezetes épület kavics alapozású kisméretű kerek tűzhellyel, vöröses színű, átégett omladék rétegek, melyek az őskori objektumok szintje felett 15-20 cm-rel kerültek elő és egy kasos szerkezetű, vesszőfonattal bélelt kút.

További leletek: a déli részen egy Koszideri horizontból származó gödör, melyből egy rosszezüstből készült, kerek alakú csüngő került elő. Egy másik hasonló korú objektumban bronz poncoló tűt találtunk. Feltártunk még 7 db kora bronzkorból származó gödröt, melyekből fésűs díszítésű, nagyméretű tárolóedény töredékei, kisebb, gömbös testű korsó töredékei és kisméretű, kónikus testű bögrék töredékei kerültek elő vízszintesen bekarcolt vonalakkal díszített vagy simított, enyhén fényezett felületű töredékekkel együtt.

Az objektumok jelentős része a rézkor különböző kultúráiból származik. A Badeni kultúrát nagyméretű, homogén betöltésű gödrök és egy gödörbe temetett emberi váz jellemzi, melynek melléklete ugyan nem volt, de a váz felett 30 cm-rel vastag kerámiaréteget találtunk, ami halotti tor, illetve áldozat maradványa lehetett. A rézkori Badeni kultúrához köthető egy gödörbe rendellenesen temetett emberi váz, melynek mellékleteként volt értelmezhető a mellé helyezett részleges szarvasmarha.

Egy másik, szintén Badeni gödörből emberi koponya és állkapocs töredékei kerültek elő, további vázrészek nélkül.

A kerámia anyagot fényezett felületű, samottos vagy homokos soványítású, bekarcolt vonalakkal díszített, jól égetett, vékony falú lapos tálak, peremről induló, felhúzott fülű bögrék jellemzik. Egy másik Badeni gödörből agyagkanál, idol töredék és egy ismeretlen kőeszköz agyag markolata került elő. A rézkor ezen szakaszát további homogén betöltésű gödrök képviselik, két nagyméretű, sekély gödör szélén illetve sarkában találtunk cölöphelyeket, melyek akár valamiféle felépítmény maradványai is lehetnek. Épületek egyéb maradványaiként elszórtan jelentkező cölöphelyek kerültek még elő, ezek azonban nem rendeződtek alakzatba.

A középső rézkort a lelőhely északi részén előkerült Protoboleráz, illetve Boleráz kultúrához köthető gödrök és oszlopszerkezetes házak maradványai képviselik. Ebből a korszakból gyengén égetett, durva, aprókavicsos soványítású, ujjbenyomkodásos, vízszintes bordadíszes oldalú, bevagdosott peremű, ívelt oldalú nagyméretű kerámiatöredékeket találtunk.

A lelőhely legidősebb objektumai a rézkori Balaton-Lasinja kultúrából származnak. Egy alapárkos, oszlopszerkezetes ház és gödrök képviselik ezt az időszakot. Az épület középső oszlopsorának középső cölöphelyéből nagy mennyiségű, világosbarna, homokkal soványított, szendvicses törésfelületű, durva felületű, díszítetlen, nagyméretű kerámiatöredékek kerültek elő, erősen égett rétegből. Az egyik hasonló korú gödörből pedig nyéllyukas kőbalta, trapéz alakú kővéső töredékeit tártuk fel. A lelőhelyen több kőbalta töredéket is találtunk, ezek közül kiemelkedik egy zöld szerpentinitből csiszolt nyéllyukas töredék.

Pattintott kőeszközök nagy számban kerültek elő a lelőhelyen. Ennek túlnyomó része radiolaritból készült penge vagy vakaró. Kisebb számban előfordult szürke kova illetve kvarc. Egy kiemelkedő lelet kapcsolható még ide: egy gyengén kiégetett, kézzel gyúrt agyaggombócban három kőeszközt találtunk.

Összegzés: a lelőhelyen 8 Árpád-kori objektum mellett több őskori megtelepedés nyomait sikerült kimutatni. Az őskori telepek jellegzetes nyomai (gödrök, cölöphelyek) mellett, sikerült egy alapárkos Balaton-Lasinja épület maradványait feltárni. Természetesen ez az épület a magasabban fekvő, szárazabb, löszös területen állt, az északi lápos, agyagos területen feltárt cölöphely-sorok alapján minden bizonnyal cölöpökön álló házakat építhettek, melyek jobb védelmet nyújtottak a változó talajvízszinttel szemben.

A későbbiekben a bronzkori objektumok leletanyagára is érdemes lesz koncentrálni, mivel a Koszideri gödör kerámia anyaga a megszokottól eltérő, a kora bronzkori anyag pedig a Somogyvári és a Kisapostagi kultúrák belső kronológiai felosztásában nyújthat segítséget.

Az ásatás befejezése után a területet visszaadtuk a Beruházónak, aki gondoskodik a feltárt felületek visszatemetéséről.

A geodéziai felmérést a Salisbury Régészeti és Örökségvédelmi Kft. végezte el.

 

Comments are closed