Tudományos vizsgálat

A modern régészet már elképzelhetetlen a különféle természettudományos vizsgálatok nélkül. A laboratóriumi és különféle technológiával végzett tudományos vizsgálatok utólag számos értékes információval szolgálnak a régmúlt emberének életéről, hétköznapjairól. Bizonyos esetekben jóval több történeti adatot szolgáltatnak, mint a terepen rögzített megfigyelések, bár természetesen a terepi kontextusuk emeli ki igazán ezek értékét. A Salisbury Kft. számos tudományos vizsgálat biztosítását vállalja a partner intézmények részére.

Metallurgiai (XRF) vizsgálatok készítése

Összetétel és ötvözetelemző módszer, amely képes segédgáz, vagy vákuum nélkül röntgensugár segítségével gyors és pontos fémösszetétel elemzésre. A röntgen fluoreszcencia (XRF) módszerből adódóan a minták felület előkészítése az esetek többségében szükségtelen, de a leginkább szennyezett felületeken is csak minimálisan szükséges. A készülék akár kis felületen is jól használható.

Kőeszköz és nyersanyag vizsgálat készítése

A kőeszközök elemzése során a megmunkálás technikáját, a felhasználás módját és az eszközök kőnyersanyagát vizsgáljuk. A kőnyersanyag eredeti előfordulási helye kirajzolja azokat a kapcsolatrendszereket, melyek döntő részben az őskor folyamán jellemezték a korabeli társadalmakat.

Környezetrekonstrukciós és pollen vizsgálat

A környezetrekonstrukciós vizsgálat során fúrásokkal, mintavétellel elemezzük a terület földtani felépítését, földrajzi és morfológiai sajátosságait. A gyűjtött kőanyag mintákat mikroszkopikus vizsgálat alá vetjük, valamint elvégezzük a pollen minták vizsgálatát. A vizsgálat végeredményeképpen igyekszünk rekonstruálni az eredeti természeti környezetet, valamint a korabeli ember hatását környezetére.

Régészeti antropológiai vizsgálat

A régészeti antropológiai vizsgálat célja a régen élt népességek embertani arculatának megvilágítása, a térben és időben lezajlott életjelenségek vizsgálata. A feldolgozás a gyűjtött csontanyag meghatározásából, nyilvántartásából és a rajtuk végzett tudományos kutatómunkából áll.

Archeozoológiai vizsgálat

A vizsgálat során állatmaradványok meghatározása, elemzése és sokoldalú értelmezése történik meg. A csontanyag pontos meghatározásán felül adatokat kapunk az ember és a vele kapcsolatba került állatok viszonyáról, a táplálkozási szokásokról és kulturális sajátosságokról.

Vállaljuk továbbá egyéb tudományos vizsgálat menedzselését a megrendelő irányába:

  • Radiokarbon vizsgálat
  • Archeobotanikai vizsgálat
  • Kerámia vizsgálat

Comments are closed